Flie vom Trienzbachtal

Flie vom Trienzbachtal

geboren am 9. April 2008

(SchH3, Kkl. 1)

Ahnentafel

Körschein

 

 

Mutter Isar vom Trienzbachtal

geboren am 29. Januar 2004

(SchH2, Kkl. 1)

- Ahnentafel

- Körschein

 

Vater Digger vom Elzmündungsraum

geboren am 31. März 2005

(SchH3, Kkl. 1)

- Ahnentafel

- Körschein